LEVENSKUNST

Levenskunst

Hoe ‘Levenskunst’ bijdraagt aan een gezond en succesvol leven.

Het vormgeven van ons leven en het aangaan en onderhouden van relaties vraagt voortdurend aandacht en inspanning. Er wordt in het dagelijkse leven, en niet in de laatste plaats door jezelf, veel van je verwacht zoals betrokkenheid, gezelligheid, openheid, succes, inzet etc.
Er zijn echter veel factoren die hierop van invloed zijn zoals verlies, geboorte, ziekte, eenzaamheid, macht, succes, werkeloosheid, pensioen, vriendschap, onzekerheid, verantwoordelijkheid, liefde en trouw. Deze factoren kunnen je leven verrijken of stress bezorgen. Hoe ga jij daar mee om?

Levenskunst vereist dat we een warme relatie met onszelf aangaan. Dit is nodig om ontspannen te leven, vorm en inhoud te kunnen geven aan onze diepste wensen, verantwoordelijkheid te durven nemen en te vertrouwen op onze intuïtie. Maar ook om onzekerheden en tegenslagen te verwerken en te accepteren.
Levenskunst is een praktische filosofie die handvatten geeft voor realistisch denken, zorgvuldig voelen en concreet doen.
En oefening baart kunst!