AANDACHT, praktijk voor levenskunst

/ Gretha Braakhekke  is aangesloten bij de NOBCO en bij de VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitskunde met registratienummer 1907718B) en daarmee gehouden aan de praktijkcode en ethische code van de beroepsvereniging.

Voor aanvang van de begeleiding vindt de intake plaats en zullen we onze afspraken vastleggen in een zogeheten Informed Consent.

Aandacht, praktijk voor levenskunst neemt een afspraak met u serieus. Hier kunt u de algemene voorwaarden inzien.

Aandacht, praktijk voor levenskunst neemt ook uw privacy serieus. Hier kunt u het privacyreglement inzien.

Uw mening stellen wij op prijs! We vernemen graag uw ervaringen. Hier kunt u lezen wat anderen schreven en hoe u een review of reactie kunt achterlaten.

Wilt u meedoen aan het klanttevredenheidonderzoek? Lees hier hoe u ons hiermee kunt helpen!

Heeft u een klacht over de begeleiding en komen wij er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen. Als lid van de beroepsvereniging VIV ben ik aangesloten bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht is gesteld. Lees hier het reglement.

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. De meldcode richt zich oa op huiselijk geweld en kindermishandeling.  Lees hier verder over deze meldcode.

De praktijk is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel: nummer 52570800

Tarieven:
Voorbeeld van het particuliere tarief: klik hier
Voor zakelijke tarieven verwijs ik graag naar GB-ziektepreventie/tarieven

Rekeningnummer is:  IBAN NL46 KNAB 0257 1075 68
BTW-id nummer is:  NL001411094B49

Waarneming:
Mocht het voor mij onmogelijk zijn contact met je op te nemen wegens ziekte, ongeval of zelfs overlijden, dan neemt de achterwacht contact met je op om te bespreken of en hoe je het traject voort wilt zetten.

Wanneer wordt ingeschat dat er in de vakantie behoefte is aan overbrugging, bekijken we vooraf samen naar hoe dat kan worden ingevuld. In geval van nood is in die periode jouw huisarts beschikbaar.

 

Vergoedingen

Door de werkgever.
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In sommige CAO’s is dat zelfs verplicht. In het algemeen zijn de kosten van coaching veel lager dan voor bijvoorbeeld een cursus. Bovendien wordt coaching vaak als effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever naar mogelijkheden voor vergoeding van de coaching bij werkgerelateerde vragen of knelpunten.

Via de Arbo-dienst van je bedrijf.
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid  om de kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bij ziekte, re-integratie of ter voorkoming van langdurig verzuim.

Via het UWV.
Ontvang je op dit moment een uitkering via het UWV? Informeer dan bij je contactpersoon van het UWV wat de mogelijkheden zijn voor vergoeding van een begeleidingstraject. Door een contract dat ik heb met een gespecialiseerd bureau voor herstel en re-integratiebegeleiding kan jouw traject wellicht vergoed worden.

Door de ziektekostenverzekering.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten vanuit de aanvullende verzekering. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico of eigen bijdrage. Je kunt zelf contact opnemen met de ziektekostenverzekeraar hierover. Het is dan raadzaam om aan te geven dat je een behandeling wilt gaan volgen bij een therapeut die is aangesloten bij de VIV.

Geef ook de volgende codes door:
AGB code zorgverlener is 90-046985.
AGB code praktijk is 90-55593.

Teruggave via de belasting.
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

cropped-Gretha-Braakhekke-levenskunst-schilderij-huisstijl.jpg