AANDACHT, praktijk voor levenskunst

/ Gretha Braakhekke  is aangesloten bij de NOBCO en bij de VIV en daarmee gehouden aan de praktijkcode en ethische code van de beroepsvereniging.

Online of ‘live’ afspreken:
Sinds 2018 vinden veel gesprekken online plaats. Heeft het jouw voorkeur om elkaar in levende lijve te ontmoeten dan kan dat natuurlijk ook. We kunnen dan in Zwolle afspreken in het coachhuis (Kamperstraat 35a) of het park “Het Engelse Werk” (Het Engelse Werk 4). Wil je op jouw locatie afspreken of bijvoorbeeld een combinatie van online, live en ‘on the job’ dan maak ik graag een offerte op maat.
Openingstijden: op afspraak / in overleg.

Voor aanvang van de begeleiding vindt de intake plaats en zullen we onze afspraken vastleggen in een zogeheten Informed Consent.

Algemene voorwaarden: Aandacht, praktijk voor levenskunst neemt een afspraak met u serieus. Hier kunt u de algemene voorwaarden inzien.

Privacy: Aandacht, praktijk voor levenskunst neemt ook uw privacy serieus. Hier kunt u het privacyreglement inzien.

Reviews: Uw mening stellen wij op prijs! We vernemen graag uw ervaringen. Wilt u een beoordeling over onze dienstverlening op coachingvoormij schrijven of een review op Google achterlaten? Dat zou heel mooi zijn. Alvast bedankt!. Hier kunt u lezen wat anderen schreven en hoe u een review of reactie kunt achterlaten. Wilt u meedoen aan het klanttevredenheidonderzoek? Lees hier hoe u ons hiermee kunt helpen!

Klacht: Ik ben aangesloten bij de CAMCoop waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht is gesteld. Heeft u een klacht over de begeleiding en komen wij er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen. Maar laten we eerst proberen er samen uit te komen. Laat mij weten wat er volgens u niet goed gegaan is of waarover u ontevreden bent. Komen wij er dan samen toch nog niet uit dan vindt u hier het verdere stappenplan.

Meldplicht: Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. De meldcode richt zich oa op huiselijk geweld en kindermishandeling.  Lees verder over de meldcode.

De praktijk is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel: nummer 52570800

Tarieven:
Voorbeeld van het particuliere tarief: klik hier
Voor zakelijke tarieven verwijs ik graag naar GB-ziektepreventie/tarieven

Rekeningnummer is:  IBAN NL46 KNAB 0257 1075 68
BTW-id nummer is:  NL001411094B49

Waarneming:
Mocht het voor mij onmogelijk zijn contact met je op te nemen wegens ziekte, ongeval of zelfs overlijden, dan neemt de achterwacht contact met je op om te bespreken of en hoe je het traject voort wilt zetten.

Wanneer wordt ingeschat dat er in de vakantie behoefte is aan overbrugging, bekijken we vooraf samen naar hoe dat kan worden ingevuld. In geval van nood is in die periode jouw huisarts beschikbaar.

Vergoedingen

Door de werkgever.
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In sommige CAO’s is dat zelfs verplicht. In het algemeen zijn de kosten van coaching veel lager dan voor bijvoorbeeld een cursus. Bovendien wordt coaching vaak als effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever naar mogelijkheden voor vergoeding van de coaching bij werkgerelateerde vragen of knelpunten.

Via de Arbo-dienst van je bedrijf.
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid  om de kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bij ziekte, re-integratie of ter voorkoming van langdurig verzuim.

Via het UWV.
Ontvang je op dit moment een uitkering via het UWV? Informeer dan bij je contactpersoon van het UWV wat de mogelijkheden zijn voor vergoeding van een begeleidingstraject. Door een contract dat ik heb met een gespecialiseerd bureau voor herstel en re-integratiebegeleiding kan jouw traject in het kader van “Werkfit maken” vergoed worden.

Door de ziektekostenverzekering.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten vanuit de aanvullende verzekering. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico of eigen bijdrage. Je kunt zelf contact opnemen met de ziektekostenverzekeraar hierover. Het is dan raadzaam om aan te geven dat je een behandeling wilt gaan volgen bij een therapeut die is aangesloten bij de VIV.

Geef ook de volgende codes door:
AGB code zorgverlener is 90046985.
AGB code praktijk is 90055593.

Subsidie
Wanneer je als particulier een training of opleiding wilt doen dan kun je in sommige gevallen gebruikmaken van subsidie. Voor meer informatie kun je de website van de overheid raadplegen of contact opnemen met mij.


cropped-Gretha-Braakhekke-levenskunst-schilderij-huisstijl.jpg