Privacyreglement

Privacyreglement

Aandacht, praktijk voor levenskunst
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacyreglement.

Contactgegevens
Aandacht, praktijk voor levenskunst
te Zwolle

Website: www.aandachtvoorlevenskunst.nl
E-mail: info@aandachtvoorlevenskunst.nl
Telefoonnummer: 06-36532662

Welke persoonlijke gegevens worden er verwerkt:
Aandacht, praktijk voor levenskunst verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt of hebt gemaakt van de diensten van de praktijk en/of omdat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (geanonimiseerd)
– geboortedatum en geslacht
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt tijdens consulten, tijdens correspondentie of telefonisch of via de online leeromgeving GB-leren.nl
– huisarts, behandelaar, verwijzer en ziektekostenverzekering
– gegevens over activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type
– bankrekeningnummer
– bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken zijn gevoelige persoonsgegevens over jouw gezondheid, ziektegeschiedenis en biofeedbackgegevens.

Wanneer worden er persoonsgegevens verwerkt:
– bij de aanmelding voor het intakegesprek (intakeformulier)’
– tijdens het intakegesprek
– gedurende de looptijd van het traject
– op contactformulieren van de website
– bij de aanmelding op de nieuwsbrief van de praktijk
– bij het aanvragen van het e-boek op de website

Het doel van het verwerken van deze persoonsgegevens:
– voor het professioneel en verantwoord kunnen uitoefenen van mijn werk als coach/therapeut
– om indien nodig of gewenst contact met jou op te kunnen nemen
– voor het voldoen aan de wettelijke verplichting (zoals de dossierplicht in het kader van de WGBO en de facturen in het kader van de belastingwet)
– voor het afhandelen van de betaling
– voor het verzenden van de nieuwsbrief en/of e-boek (indien aangevraagd door jou)
– om de website of nieuwsbrief te kunnen verbeteren
– online test of meting (na jouw toestemming)

Geautomatiseerde besluitvorming:
Aandacht, praktijk voor levenskunst neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Met geautomatiseerde verwerking wordt hier een computerprogramma of -systeem bedoeld.

Hoe lang worden persoonlijke gegevens bewaard:
– het dossier wordt 20 jaar bewaard (wettelijke plicht vanuit de WGBO)
– facturen worden 7 jaar bewaard (wettelijke plicht vanuit de Belastingwet)

Worden persoonsgegevens met derden gedeeld:
Aandacht, praktijk voor levenskunst verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Jouw persoonlijke gegevens zullen uitsluitend worden gedeeld met derden als dit noodzakelijk is voor het professioneel en verantwoord uitvoeren van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de accountant)  sluiten wij een verwerkersovereenkomst met een bindende afspraak over geheimhoudingsplicht.
Overzicht van derden:
Natuurlijk! Hosting en Security. Websitehosting en beveiliging van de website
Procademy. Voor de hosting, technische ondersteuning en beveiliging van GB-leren.nl
Heartmath. Opslaan van biofeedbackgegevens igv hartcoherentietraining.
LDC. Software voor online testen zoals vitaliteitscheck, mobiliteitscheck, competenties, interesses, bepaling arbeidsmarktpositie
Soffos. In geval van hartcoherentietraining kunnen er metingen worden gedaan (0-meting en eindmeting). De zgh stress-vragenlijst wordt verstuurd door Soffos. De (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt om je de vragenlijst te kunnen toesturen, de gegevens in een persoonlijk rapport te kunnen verwerken en voor het gebruik van geanonimiseerde groepsrapportages of data verwerking voor onderzoeksdoeleinden.
Google analytics. Jouw geanonimiseerde IP-adres wordt door Google Analytics gebruikt om het gedrag op de website te analyseren. Met deze informatie kan ik de website aanpassen, verbeteren of mijn diensten afstemmen op voorkeuren van de bezoekers.
Mailchimp.. Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief geef je toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens door Mailchimp. Deze gegevens zijn nodig om de nieuwsbrief naar je te kunnen verzenden. Mailchimp genereert rapportages. Deze informatie wordt gebruikt om de nieuwsbrief en/of onze diensten te verbeteren. Je kunt je eenvoudig weer afmelden voor de nieuwsbrief.

-Achterwacht. In geval van nood (zoals bij ernstige zieke of overlijden) wordt er een noodprocedure opgestart. In deze uitzonderlijke situatie wordt een zgh achterwacht ingeschakeld die contact met je opneemt over de noodsituatie. Deze achterwacht is een collega coach/therapeut. Hij/zij is eveneens gehouden aan beroepsgeheim en kan in deze situatie enkel over jouw contactgegevens beschikken.
-Huisarts of specialist. In geval van doorverwijzing door een arts, of om het beleid af te kunnen stemmen met jouw huisarts of specialist, kunnen enkele (bijzondere) persoonsgegevens, na jouw nadrukkelijke schriftelijke toestemming, worden verstrekt aan de huisarts.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:
Aandacht, praktijk voor levenskunst gebruikt functionele, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jouw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in jouw browser van je computer, laptop of tablet. De cookies worden gebruikt om de website goed te laten functioneren en te optimaliseren. Ook worden de cookies gebruikt om bijvoorbeeld jouw persoonlijke instellingen te bewaren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van je browser verwijderen. zie voor een toelichting:
www.veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Kun je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Aandacht, praktijk voor levenskunst. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@aandachtvoorlevenskunst.nl.
Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Voor meer informatie over jouw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd:
Aandacht, praktijk voor levenskunst neemt de veiligheid van jouw privacy serieus. Er zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking te voorkomen.

Wil je hier meer over weten, of heb je nog vragen over de privacy van je gegevens?
Stuur dan je vraag naar info@aandachtvoorlevenskunst.nl