Online re-integratie traject voor uw werknemers

Ziekteverzuim is om meerdere reden een onwenselijke situatie. Zowel werkgever als werknemer zijn er bij gebaat om de periode van verzuim zo kort mogelijk te houden want hoe langer de medewerker uit het arbeidsproces is hoe lastiger de re-integratie kan worden. Daarnaast is werken vaak een heel goed medicijn.

Wanneer werkgever en werknemer vaststellen dat het werk gewoon weer kan worden hervat dan lijkt er weinig aan de hand. Toch kan het wel zinvol zijn om te starten met de ondersteuning van de medewerker. Dit om er voor te zorgen dat de medewerker in de toekomst niet opnieuw hoeft te verzuimen en beter in staat is om tijdig in te spelen op veranderende situaties.
In alle andere gevallen, in die situaties dat een medewerker niet zonder meer het werk kan hervatten, is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een profiel wordt gemaakt van de belastbaarheid en de inzetbaarheid. De bedrijfsarts is hier in principe voor verantwoordelijk.

Vervolgens heeft de medewerker begeleiding nodig om daadwerkelijk, op basis van het profiel, aan de slag te kunnen gaan. Want alleen met voldoende en doelgerichte aandacht voor de unieke situatie kan de re-integratie vlot en positief verlopen.

 

Voor wie is onze aanpak re-integratie geschikt?

* Onze aanpak is geschikt voor organisaties die het beste willen voor hun mensen.
* Voor organisaties die snelheid, maatwerk en persoonlijke aandacht verwachten zodat de medewerker zo snel en plezierig mogelijk weer (duurzaam) terug kan keren in het arbeidsproces.
*Voor medewerkers die graag willen herstellen, weer mee willen doen en op zoek zijn naar een optimale werk - privé balans.

Je kunt ook bij ons terecht voor het zogeheten "Werkfit-traject" van het UWV. 

Wat kun je verwachten?
* Onze aanpak betekent maatwerk maar ook structuur voor medewerkers die uit het arbeidsproces zijn geraakt of dreigen te raken.
* De duidelijke opbouw van onze aanpak geeft houvast voor de medewerker.
* Het traject start met een uitgebreide analyse en met veel aandacht voor herstel van energie en conditie. De medewerker krijgt heldere thuisopdrachten om hier gericht mee aan de slag te gaan.
* Uit de analyse volgen werkdiagnoses en worden er bijbehorende interventies vastgesteld.
* De medewerker wordt op een integere wijze begeleid om de benodigde stappen te kunnen zetten en activiteiten op te bouwen met als doel om volledig terug te kunnen keren of actief te blijven in het arbeidsproces. Lees hier meer over wat re-integratie is.

Welke voordelen heeft dit traject?
* De medewerker volgt dit traject grotendeels online. De begeleiding kan op elk gewenst moment starten. Er is geen wachtlijst.
* Als werkgever voldoe je aan de eisen die gesteld worden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. De werkgever is verplicht om doelgerichte interventies aan de medewerker aan te bieden (Plan van Aanpak).
* Online begeleiding kent veel voordelen zoals
- de medewerker kan zelf bepalen waar, wanneer en hoe lang hij/zij aan de slag wil.
- de medewerker schrijft alles op en krijgt hier schriftelijk feedback op. hierdoor is alles later weer terug te lezen.
* De kosten van deze aanpak zijn beduidend lager dan de kosten van face-to-face begeleiding. Of van ziektedagen.

Wat levert deze online re-integratie op?
* Een medewerker die op korte termijn de nodige aandacht en begeleiding krijgt en zich daardoor gezien en gesteund voelt.
* De medewerker is na het traject in staat om beter voor zichzelf te zorgen en beter om te gaan met uitdagingen die op zijn of haar pad komen.
* De medewerker voelt zich na het traject energieker en veerkrachtiger.
* Aan het eind van het traject is er een duidelijk beeld van de mogelijkheden en tijdsplanning met betrekking tot (volledige) terugkeer op de werkplek.

Wat kost het?
Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.

Voor medewerkers, teams en organisaties