Stappenplan in geval van een klacht (wkkgz)

 

DE WET KWALITEIT, KLACHTEN EN GESCHILLEN ZORG (WKKGZ)

 

Een wet die het voor u als cliënt makkelijk maakt om een klacht te kunnen indienen zonder van het kastje naar de muur te worden gestuurd en voor de zorgverlener om zich te kunnen verbeteren en te leren.

Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, ik wil dat u weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht u feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag. Wilt u meer weten over welke rechten u heeft en hoe de klachtenprocedure is opgezet lees dan hieronder de viertal te onderscheiden stappen. De stappen zijn ook terug te vinden in dit stroomschema.

  1. Een klacht maakt u in eerste instantie bespreekbaar bij mij.
  2. Leidt dit niet tot een oplossing neem dan contact op met mijn beroepsvereniging. U kunt gebruik maken van het klachtenformulier en klachtenreglement op de website vivnederland.nl.
  3. Mijn beroepsvereniging brengt u in contact met de klachtcontactfunctionaris om samen te bespreken wat de beste weg verder is. De klachtcontactfunctionaris kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris onderzoekt met u de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.
  4. Indien de onafhankelijke klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kunt u ervoor kiezen om de klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind t u de procedure en verdere informatie zoals de kosten https://www.camcoop.nl/

 

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

Ik hoop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht.

Hartelijke groet, Gretha Braakhekke

Via deze link vindt u mijn registratie bij de geschillencommissie https://www.camcoop.nl/