Ziektepreventie

'Voorkomen is beter dan genezen.' Een bekend gezegde. En iedereen zal het er over eens zijn.
Maar toch is preventie gemakkelijker gezegd dan gedaan.
ziekte- en verzuim preventie
Verzuimpreventie: wat kunt u doen om ziekte te voorkomen? Of eigenlijk nog beter: hoe kunt u er voor zorgen dat uw medewerkers gezonder worden?

Daarom spreken wij niet van verzuimpreventie alleen. Naast de inspanning om te voorkomen dat uw medewerker ziek wordt is het belangrijk om ook de gezondheid te bevorderen.

Gezondheidsbevordering

Het is belangrijk om het verschil tussen verzuimpreventie en gezondheidsbevordering te herkennen. Het verschil zit met name in de onderliggende motivatie voor het hieraan gekoppelde gedrag. Preventie heeft als onderliggende motivatie om ziekte (of verergering) te vermijden, terwijl gezondheidsbevordering zich bezighoudt met verandering en groei.
Preventie richt zich meer op het stabiliseren van de situatie en in stand houden van een evenwicht. Gezondheidsbevordering richt zich op de uitdaging, op leren en op het realiseren van doelen.

Daarnaast is gezondheidsbevordering niet gericht op een specifieke aandoening of ziekte en preventie vaak wel.

Gezondheidsbevordering is een strategie om de gezondheid te verbeteren en moet volgens ons als multidimensionaal worden gezien. De volgende dimensies spelen bij gezondheid een rol:
biologische, psychologische, spirituele, sociale, omgevings- en culturele dimensies.

Positieve veranderingen in 1 van deze gezondheidsdimensies kunnen leiden tot voordelen voor de algehele gezondheid. Dit perspectief biedt veel aanknopingspunten om gezondheid te verbeteren.

Verzuimpreventie en gezondheidsbevordering zijn taken voor werkgever en werknemer samen.
De werkgever faciliteert en de werknemer neemt zijn verantwoordelijkheid om actief bezig te zijn met gezondheidsbevorderende activiteiten en preventieve maatregelen.

Verzuimpreventie

Verzuim is weliswaar nooit helemaal te voorkomen maar in elke organisatie is verzuim beïnvloedbaar.
Belangrijkste voorwaarden zijn:

Dat er een veilig klimaat is en een open dialoog

Uit onderzoek blijkt dat praten (medewerker met leidinggevende maar ook medewerkers onderling) verzuim kan voorkomen. Bijvoorbeeld door een luisterend oor te bieden in een oplossingsgericht gesprek. De medewerker voelt zich gehoord, serieus genomen maar wordt tevens aangespoord om met een oplossing te komen. Dit zal veelal leiden tot nieuwe inzichten en gedragsverandering van de medewerker.

Dat verzuimpreventie en gezondheidsbevordering als een gedeelde verantwoordelijkheid worden gezien.

Goed werknemerschap kan niet zonder goed werkgeverschap. De werknemer kan zijn verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid oppakken wanneer de werkgever hem stimuleert en de mogelijkheden aanbiedt.

GB-ziektepreventie, een hele zorg minder

GB-ziektepreventie biedt de oplossing voor uw organisatie. Zowel voor de medewerkers als voor u.
Het complete programma betekent voor u een hele zorg minder.

Ga snel naar www.GB-ziektepreventie.nl

Wilt u meer weten over wat we voor u of uw medewerkers kunnen betekenen? Of een gratis demo-aanvragen? Neem dan nu contact op!