Werkfit traject UWV

Een werkfit traject UWV is een re-integratietraject en is bedoeld voor mensen met een WGA- of ZW-uitkering van het UWV. Door mijn samenwerking met o.a. arbodienstverlener BeauAvis kan ik je helpen om weer “werkfit” te worden.

Een werkfit traject UWV is een maatwerktraject en wordt helemaal afgestemd op de situatie, wensen, mogelijkheden en behoefte van jou. Het traject is bedoeld om je weer klaar te maken, geschikt te maken, zodat je het werk weer kunt hervatten. Gedurende het traject krijg je 1-op-1 begeleiding, dus altijd individuele begeleiding. Onze gesprekken kunnen grotendeels online plaatsvinden. Of we ontmoeten elkaar in het park “Het Engelse Werk” of in het coachhuis in Zwolle.

Hoe ziet een werkfit traject UWV er uit?

Wil je een werkfit traject UWV bij mij, dan kun je rekenen op een gestructureerde aanpak. Het traject kent dan verschillende fasen. Maar we starten altijd met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar en luister ik naar jouw verhaal. Op basis van jouw verhaal kan ik jou vervolgens vertellen wat mijn voorstel is. Wanneer we het samen eens zijn geworden leggen we de afspraken vast in een contract en kan jouw traject van start gaan.

De eerste fase van het traject is de analysefase. We onderzoeken en inventariseren wat er nodig is om de bestaande situatie beheersbaar te maken, om weer fit te worden en om het eigen regelvermogen te vergroten. Met andere woorden: om weer zelf de regie over je leven terug te krijgen.

De tweede fase is het maken van een plan van aanpak. Op basis van de verkregen inzichten in de eerste fase maak je een voor jou passend plan. We onderzoeken samen wat de beste actie is of je plan realistisch is en wat je nodig hebt om je plan te laten slagen.

De derde fase is het plan daadwerkelijk gaan uitvoeren. Je gaat aan de slag met de acties die je in je plan hebt beschreven. We hebben ook nu regelmatig contact en evalueren je vorderingen.

Tot slot ronden we het geheel af, evalueren we het traject en beƫindigen we onze samenwerking.

Een werkfit traject kent een maximaal aantal uren en een maximale looptijd. Het aantal uren is maximaal 40 en de duur van het werkfit traject UWV kan per situatie verschillen.

Lees hier op de website van het UWV meer over het werkfit traject UWV.

 

Wil je kennismaken of eerst meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met mij op!